โลกต้องการความช่วยเหลือจากคุณ

มนุษย์เรามีความต้องการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีสิ้นสุดในขณะที่ทรัพยากรมีอย่างจำกัดและกำลังน้อยลงทุกวัน ๆ เมื่อมีการใช้ทรัพยากร แน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาคือขยะจำนวนมหาศาลที่ยากจะกำจัด ขยะจำพวกอาหารก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่หลายประเทศพยายามแก้ไขมานานนับศตวรรษ
แม่บีสวมผ้ากันเปื้อนสีส้มลาย MSTR ยืนยิ้ม
อ้างอิงจากองค์การอาหารและการเกษตรโลก (FAO) ของสหประชาชาติพบว่า 1/3 ของอาหารทั่วโลกกลายเป็นขยะซึ่งเทียบเท่ากับ 1.3 พันล้านตันต่อปีเลยทีเดียว! ปัญหายิ่งทวีคูณในประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยปัญหาความอดอยากและการขาดสารอาหาร
ปัญหาเหล่านี้คือเรื่องสำคัญที่เราต้องลงมือแก้ไข บีเคลียเชื่อว่าความยั่งยืนคือคำตอบที่เราต้องนำมาปรับใช้ ปัจจุบันมีวิธีมากมายด้านความยั่งยืน หนึ่งในวิธีที่บีเคลียนำมาปฏิบัติใช้คือ โมเดล BCG

The BCG Model

โมเดล BCG คือกลยุทธ์ที่รัฐบาลไทยนำมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าและมุ่งหน้าไปสู่ความยั่งยืนพร้อมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมและโลกไปพร้อมกัน

B

Bio Economy

(เศรษฐกิจชีวภาพ)
คือการผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรมและทรัพยากรชีวภาพเข้าด้วยกันเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ผลผลิต

C

Circular Economy

(เศรษฐกิจหมุนเวียน)
คือการพัฒนากระบวนการผลิตและนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะให้กลายเป็นศูนย์

G

Green Economy

(เศรษฐกิจสีเขียว)
คือการสร้างผลกระทบทางบวกกับโลกอย่างยั่งยืนให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสงบสุข

BCG และ Be Klear

ทุกคนรู้ถึงความสำคัญของการรักษ์โลกเหมือนที่เราได้สัมผัสผลกระทบต่าง ๆ ในช่วงหลายปีมานี้ ไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งขั้วโลกที่ละลายไปมาก อากาศที่ร้อนระอุขึ้นทุกวัน ๆ หรือแม้แต่ฝุ่น PM 2.5 ที่อันตรายต่อปอด บีเคลียมุ่งมั่นในการเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่สำคัญในการช่วยให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นโดยการนำโมเดล BCG มาปรับใช้กับทุกส่วนของผลิตภัณฑ์ล้างผัก Be Klear
B

เศรษฐกิจชีวภาพ

บีเคลียใช้เหง้าของมันสำปะหลังที่โดยปกติแล้วจะกลายเป็นขยะเพราะผู้ผลิตไม่สามารถนำส่วนนี้ของมันสำปะหลังไปใช้ประโยชน์ได้ ด้วยนวัตกรรมของบีเคลียทำให้เราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติเพื่อใช้ล้างผักและผลไม้ของคุณให้สดและสะอาดได้
C

เศรษฐกิจหมุนเวียน

บีเคลียซื้อเหง้ามันสำปะหลังกับชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร เป็นการสร้างมูลค่าให้กับเหง้ามันสำปะหลังและลดขยะให้กลายเป็นศูนย์ (Zero Waste) เพิ่มมูลค่าและรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งเกษตรกรสามารถนำรายได้ส่วนนี้ใช้จ่าย หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
G

เศรษฐกิจสีเขียว

บีเคลียผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ทำให้คุณสามารถล้างผักและผลไม้ได้โดยไม่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องเลย นอกจากคุณจะมั่นใจในผักผลไม้ที่สดสะอาดแล้ว คุณยังช่วยสิ่งแวดล้อมโดยการไม่ปล่อยสารเคมีใด ๆ เพิ่มเติมลงสู่แม่น้ำลำธารจากการล้างผลไม้และผักของคุณ

รู้จัก BCG Model และ Be Klear เพิ่มเติม

เรียนรู้ BCG Model เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของสวทช. หรือ ทำไมบีเคลียถึงช่วยยืดอายุผักและผลไม้ของคุณได้นาน 14 วัน และช่วยลดอาหารที่กลายเป็นขยะได้อย่างดี
เว็บไซต์ของสวทช.ทำไมบีเคลียถึงทำให้ผลไม้และผักของคุณอยู่ได้นาน
Copyright © 2024 Be Ready Industry (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved
Designed by CARE Digital
crossmenu