รู้จักหลักการเลือกซื้อ Activated Carbon

มาเรียนรู้วิธีเลือกซื้อผงถ่านกัมมันต์ หรือ Activated Carbon พร้อมกับน้องเคลียกันครับ เพื่อความปลอดภัยในการทานผักผลไม้ เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับคนในครอบครัว มาฟังอาจารย์ ม.มหิดล กันครับ
Play Video

จะรู้ได้อย่างไรว่า..เป็นผงถ่านกัมมันต์ที่เอามาใช้ล้างผักได้ ?

“วิธีการง่าย ๆ คือคุณสมบัติการนำไฟฟ้า ถ้าเป็นถ่านทั่วไปมันจะไม่นำไฟฟ้า แต่ถ่านกัมมันต์จะนำไฟฟ้า อีกคุณสมบัติที่สำคัญคือความเป็นด่าง จะมีฤทธิ์เป็นด่างที่มากเมื่อเทียบกับถ่านทั่วไป ”

การนำมาใช้ในการล้างผัก?

“ไม่ใช่ผงถ่านกัมมันต์อะไรก็ได้ เพราะมีหลายวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ ต้องเลือกเกรดที่เป็น Food Grade หมายความว่าเราจะต้องดูเรื่องของการรับรองจากอย. ก็คือต้องมีเครื่องหมายอย. เป็นเลขสารบบอยู่ข้างบรรจุภัณฑ์ที่เราซื้อค่ะ”
ผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้ Be Klear ถุงขนาด 24 กรัม

คุณสมบัติที่ดีของสารทำความสะอาดผัก?

“อันแรกเลยก็คือ สารนั้นต้องสามารถที่จะลดสิ่งปนเปื้อนในผักไม่ว่าจะทางเคมีและชีวภาพให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยได้”

“ประเด็นที่สองก็คือ เมื่อล้างแล้วไม่ตกค้างอยู่ในผัก ผลไม้ที่ล้าง”

“อันที่สามก็คือ ผักและผลไม้ที่ล้างจะต้องไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สี กลิ่น แล้วก็รส ซึ่งรวมถึงการทำให้ผักช้ำหรือเน่าเสียได้ง่าย”

“ในทางตรงข้าม ถ้าสารเหล่านั้นเมื่อใช้ล้างแล้วยิ่งสามารถทำให้ผักและผลไม้เหล่านั้นมีการเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้น อันนี้ยิ่งน่าสนใจ”

“สุดท้ายก็คือ ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำที่ใช้ในการแช่ เมื่อเอาไปเททิ้งในระบบน้ำทิ้ง ไม่ก่อให้เกิดปัญหา”

“สำหรับผงถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเหง้ามันสำปะหลัง ก็มองว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมาก เนื่องจากการผลิตช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อม เรื่องของการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและประเทศชาติ ถ้าเราเอามาใช้ เราก็สามารถที่จะพึ่งพิงตัวเองได้ ลดการนำเข้าของสารที่เราผลิตเองไม่ได้”

ผงถ่านกัมมันต์ยังมีประโยชน์อีกมาก

วัตถุดิบที่บีเคลียนำมาทำผงถ่านกัมมันต์ หรือ Activated Carbon นั้นนอกจากจะมาจากธรรมชาติ 100% แล้วยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศและช่วยรักษ์โลกอีกด้วยนะ ลองไปเรียนรู้เรื่อง BCG กับแม่บีกันค่ะ
เว็บไซต์ของสวทช.BCG และ Be Klear
Copyright © 2024 Be Ready Industry (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved
Designed by CARE Digital
crossmenu