วิสัยทัศน์ของเรา

Be Klear มุ่งมั่นในการสนับสนุนคุณตลอดเส้นทางการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว เหมือนกับประโยคที่ว่า "You are what you eat" สุขภาพดีของคุณจึงเริ่มต้นด้วยอาหารที่คุณรับประทาน ระบบย่อยอาหารของเราคือแนวหน้าในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ แต่คนเรามักมองข้ามสุขอนามัยในการเตรียมอาหารซึ่งการเดินทางของอาหารจากฟาร์มจนมาถึงบนโต๊ะอาหารนั้น ผักและผลไม้ของคุณผ่านด่านมานับไม่ถ้วนและได้พบปะกับเชื้อโรค สิ่งปนเปื้อนและสารเคมีที่คุณคาดไม่ถึง

ด้วยเหตุนี้ Be Klear จึงอยากสนับสนุนทุกครัวเรือนให้ล้างผักและผลไม้ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ได้ก่อนนำมาทำอาหารหรือก่อนจัดเก็บเข้าตู้เย็น เพราะเราเชื่อว่าการล้างผักและผลไม้เป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งที่ทุกบ้านและทุกครัวเรือนควรปฏิบัติให้เป็นกิจลักษณะ
Be Klear มุ่งมั่นให้ความรู้เพื่อให้ทุกบ้านล้างผักและผลไม้ก่อนทำอาหารหรือก่อนการจัดเก็บทุกครั้ง
Be Klear สนับสนุนให้ทุกครอบครัวทำอาหารเพื่อสุขภาพไว้รับประทานเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของคนไทยทุกคน
Be Klear ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ทำให้ไม่มีสารเคมีและสิ่งปนเปื้อนในกระบวนการล้างผักและผลไม้ของคุณ รวมไปถึงการแก้ปัญหาน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารเคมีที่ไหลกลับสู่ธรรมชาติ
Be Klear ยึดหลักความยั่งยืนโดยการส่งเสริมโมเดล BCG และการช่วยเกษตรกรท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มโดยการรับซื้อวัตถุดิบที่เคยเป็นขยะ ซึ่งรายได้ส่วนนี้ยังหมุนเวียนกลับมาช่วยเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อีกด้วย

มั่นใจในทุกมื้ออาหาร

ด้วยงานวิจัยที่คุณเชื่อถือจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฟังงานศึกษาจากอาจารย์ได้ที่นี่หรือสั่งซื้อบีเคลียไปล้างผักและผลไม้ได้อย่างง่ายดายเลยวันนี้  ตามน้องเคลียมาเลย!
Copyright © 2024 Be Ready Industry (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved
Designed by CARE Digital
crossmenu